İhale İlanı

4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesi ile 15.6.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince çıkarılan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 49 yıl süreli irtifak hakkı kurulmasına esas olmak üzere bedelsiz olarak bir yıl süreli ön izin verilmesine ilişkin ihale ilanı.

İhale detayı için tıklayınız.