İrtifak Hakkı Tesisi İhale İlanı

Pazarcık Malmüdürlüğü İrtifak Hakkı Tesisi İhale İlanı