Genel

Otizm Kamu Spotu

Bilindiği üzere otizm yaşamın ilk üç yılı içinde ortaya çıkan ve yaşam boyu devam eden, sosyal etkileşim, sözel ve sözel olmayan iletişimde problemler, tekrarlayıcı davranış ve kısıtlı ilgi alanları ile kendini gösteren, karmaşık ve gelişimsel bir bozukluktur. Bu yaygın gelişimsel bozukluğun erken teşhis edilebilmesi ve toplumsal farkındalığın arttırılması adına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan Otizm Kamu Spotunu lütfen izleyiniz.

OTİZM KAMU SPOTU

 

İhale İlanı

4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesi ile 15.6.2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince çıkarılan Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde 49 yıl süreli irtifak hakkı kurulmasına esas olmak üzere bedelsiz olarak bir yıl süreli ön izin verilmesine ilişkin ihale ilanı.

İhale detayı için tıklayınız.

Etik Konferansı

Defterdarlığımız merkez birimlerinde görev yapan personele 14.05.2018 tarihinde Defterdarlık Uzmanı Mehmet TANRIÖVER tarafından Etik Konferansı verilmiştir.